Nyt ambitiøst Smart City-center indvies på Aalborg Universitet

På fredag den 19. juni 2015 indvies et nyt stort center på Aalborg Universitet. Centret samler stærk europæisk forskning inden for området Smart City og bliver et kig ind i fremtiden for os alle. Potentialet er enormt, siger både forskere og erhvervsliv.

Center for Data-Intensive Cyber-Physical Systems (DiCyPS) er navnet på et nyt stort forskningscenter på Aalborg Universitet, der officielt indvies fredag den 19. juni 2015. Centret får et budget på knap 75 millioner kroner, heraf godt 30 millioner kroner fra Innovationsfonden, der er regeringens forlængede arm til støtte af nye initiativer, som skaber vækst og arbejdspladser i Danmark.

Det særlige ved centret er, at det samler de vigtigste tværgående kompetencer inden for et vækstområde med stort potentiale – både forsknings- og erhvervsmæssigt. Det sker på tværs af tre institutter på Aalborg Universitet og i samarbejde med universiteter og forskningsinstitutioner fra England, Frankrig og Tyskland:

– Centret er et af de hidtil dybeste spadestik inden for Smart City-området. Det er et område, der rummer et af vor tids største potentialer, og som i løbet af få år kommer til at indbefatte os alle, pointerer centrets leder, professor Kim Guldstrand Larsen fra Institut for Datalogi, og fortsætter:

– På Aalborg Universitet ser vi det som en betydelig cadeau, at Innovationsfonden har valgt at satse på netop Aalborg Universitet. Det understøtter vores målsætning om at være Danmarks IKT-universitet og skyldes jo blandt andet, at vi kan kombinere tre førende institutter inden for datalogi, energi og transport.

Trafikanter efterlader digitale spor

Og hvad handler dataintensive cyber-fysiske systemer så om? Navnet er lidet mundret, men er faktisk relativt nemt at simplificere og herved forklare. Dataintensive henviser til de enorme datamængder, som centret skal arbejde med – også kaldet big data.

Det cyber-fysiske henviser til, at data opsamles i og fra den fysiske verden, for derefter at blive behandlet i den digitale verden, for til sidst at få indflydelse på den fysiske. Lektor Harry Lahrmann fra Center for Intelligente Transport Systemer på Aalborg Universitet, der er en del af forskningsgruppen bag, forklarer:

– Eksempelvis afsætter trafikanter og køretøjer, der bevæger sig, forskellige former for digitale spor. Vi vil “lytte” til disse spor, behandle dem og efterfølgende informere trafikanterne om, hvilke muligheder de har for at foretage den hurtigste, mest behagelige og mest sikre rejse fra A til B. Det handler om en “noget for noget” aftale med trafikanterne. Dvs. at de deler deres spor med os, og vi får gengæld valide informationer om deres gøren og laden. Nogle spor vil være baseret på anonyme data, medens andre vil kræve en ”kontrakt” med trafikanten. Data skal også kunne bruges til bedre trafikplanlægning, fx hvor er der trængsel, og hvor bør den næste trafikinvestering foretages.

Vigtig vej til innovation

Transport er et af to primære forskningsområder for DiCyPS. Det andet er energiområdet, og begge områder har stor bevågenhed fra erhvervslivet side:

– For Danfoss er DiCyps en indgang til åben innovation, hvor vi i samarbejde med en række førende eksperter kan omsætte forskningsresultater til produktteknologi der kommer kunderne til gode. Vi har stor fokus på at udvikle intelligente produkter og systemløsninger som i kraft af indbygget applikationsviden nemt kan tilpasse sig kundernes anvendelsesbehov. For at sætte fart på denne udvikling, er det vigtigt at have fingeren på pulsen hos de stærkeste forsknings- og innovationskonsortier, hvor der arbejdes med styring af fysiske systemer. Her spiller koncepter som Big Data og Cloud Computing en stor rolle for vores visioner om at udvikle produkter, der inkluderer vores applikations ekspertise, siger director portfolio management Claus Thybo fra Danfoss.

Og Danfoss er ikke den eneste. En lang række virksomheder har allerede tegnet sig som partnere i DiCyPS, og det er ikke mindst det erhvervs- og samfundsmæssige potentiale, der har været afgørende for Innovationsfondens støtte:

– Målet med det nye center er, at Danmark bliver bedre til at udvikle komplekse IT-systemer, samt at det sker på tværs af konkrete anvendelser. Der bliver hvert år brugt milliarder af kroner på at udvikle smarte IT-løsninger i Danmark. Ofte sker det i projekter, hvor IT bliver udviklet fra bunden af, fordi der mangler sammenhæng i investeringerne. Det skal det nye center lave om på. Fokus er rettet på to områder, hvor der er gode muligheder for at både at udvikle og anvende IT bedre, end tilfældet er i dag. Det er trafik- og energiområdet. På sigt forventer Innovationsfonden, at det nye center også vil optimere IT-udviklingen på andre vigtige områder, så løsningerne skaber mest mulig værdi for erhvervslivet og det danske samfund, siger direktør i Innovationsfonden Peter Høngaard Andersen om fondens investering.

Også Aalborg Kommune og Region Nordjylland er kraftigt involverede i projektet. Nordjylland bliver på flere måder et Living Lab til opsamling af data, som på sigt kan bredes ud i større skala.

Innovationsfonden og de mange øvrige samarbejdspartnere deltager i den officielle åbning af centret fredag den 19. juni 2015 kl. 14 i Aalborg.

Fakta om DiCyPS

DiCyPS – Center for Data-Intensive Cyber-Physical Systems – indvies fredag den 19. juni 2015 kl. 14 i Aalborg. Centret skal arbejde med at udnytte software og data fra IT-styringen af komplekse fysiske systemer til at skabe smartere og mere brugervenlige løsninger for samfundet og den enkelte.

Centret er et etableret ved Aalborg Universitet med støtte fra Innovationsfonden på tværs af Institut for Datalogi, Institut for Energiteknik og Institut for Byggeri og Anlæg. Centret har indgået forskningssamarbejde med University of London – UCL Interaction Centre, franske INRIA – ESTASYS (Efficient STAtistical methods in SYstems of Systems) samt Technische Universität Dresden – Department of Computer Science. Derudover er der indgået partnerskaber med en række virksomheder.

Yderligere oplysninger

  • Professor Kim Guldstrand Larsen, DiCyPS og Institut for Datalogi på Aalborg Universitet, tlf. dir. 22 17 11 59.
  • Lektor Harry Lahrmann, Institut for Byggeri og Anlæg på Aalborg Universitet, tlf. dir. 40 56 03 75.
  • Director Portfolio Management Claus Thybo, Danfoss, tlf.7488 2222.
  • Direktør Peter Høngaard Andersen, Innovationsfonden, tlf. 6190 5010.

Kilde: Nyheder fra AAU

Centerleder Kim Guldstrand Larsen, AAU

Lektor Harry Lahrmann, AAU

Portfolio manager Claus Thybo, Danfoss