Forskningscases

Optimering af trafikflow via Floating Car Data

Optimering af trafikflow via Floating Car Data

Langsom kørsel i køer eller ved trafiklys koster årligt samfundet milliarder i form af tabt tid. Forskerne på AAU arbejder på at udvikle en demonstrator, hvor Floating Car Data lægges ned over vejnettet med henblik på at finde årsagssammenhænge og løse de ting i trafikflowet, der skaber trængsel og ventetider.

Anonymisering af trafikdata

Anonymisering af trafikdata

Der er stort potentiale i at anvende omfattende mængder trafikdata til forskellige forskningsmæssige formål. Forskere på Institut for Institut for Byggeri og Anlæg arbejder på metoder til anonymisering af sådanne store mængder data, så GDPR-regulativer o.lign. overholdes, men dataene stadig har tilstrækkelig værdi til forskernes formål.

AAU-forskere muliggør analyse af enorme mængder vindmølledata

AAU-forskere muliggør analyse af enorme mængder vindmølledata

Moderne vindmøller er udstyret med adskillige avancerede sensorer, der konstant monitorerer møllens tilstand og performance. Disse sensorer producerer enorme mængder data, der er vanskelige at håndtere. En ny metode udviklet af forskere fra Daisy – Center for Data-Intensive Systems på AAU vil nu gøre op med dette.

Nyt værktøj til avanceret dataanalyse

Nyt værktøj til avanceret dataanalyse

I analyse af Big Data arbejder man som oftest med at se tilbage på mønstre, hændelser og årsager, og frem mod forudsigelser af, hvordan fremtidig udvikling vil være. Ved Daisy – Center for Data-Intensive Systemer, arbejder forskerne med at lægge nu et tredje trin ovenpå, som viser, hvad det optimale i en fremtidig udvikling vil være.

Ny metode til identificering af sammenhænge i Big Data

Ny metode til identificering af sammenhænge i Big Data

Sektorerne trafik og energi skaber enorme mængder data. For at udnytte disse data kræves der nye metoder til bearbejdning og analyse. Post.doc. Thi Thao Nguyen Ho arbejder på en ny metode til identifikation af sammenhænge (correlations) i store mængder data under vejledning af professor Torben Bach Pedersen.

Studie af Nordjyllands Trafikselskabs Plusturs-koncept

Studie af Nordjyllands Trafikselskabs Plusturs-koncept

Ændrede mobilitetsmønstre fører til ændrede offentlige transporttilbud. Blandt de seneste tiltag fra Nordjyllands Trafikselskab er konceptet Plustur, som blev startet i januar 2018. Ph.d.-studerende Maria Kjærup har i efteråret 2018 evalueret konceptet.