Nyt forskningscenter skal udvikle IT til smartere samfund

Software og data fra IT-styringen af komplekse fysiske systemer bør udnyttes til at skabe endnu smartere og mere brugervenlige løsninger for samfundet og den enkelte. Det er grundtanken i et nyt forskningscenter, som til en start zoomer ind på trafik- og energiområdet. Leder af centeret bliver direktør for CISS Kim Guldstrand Larsen.

Det nye Center for Data-Intensive Cyber-Physical Systems (DiCyPS) ved Aalborg Universitet får et budget på næsten 75 millioner kroner, og heraf støtter Innovationsfonden med 32,5 millioner kroner over de kommende seks år. Centrets leder, professor Kim Guldstrand Larsen fra Institut for Datalogi, forsker i indlejrede software-systemer, og med ombord er også eksperter i big data og brugervenlighed. De skal arbejde sammen med trafik- og energiforskere, fordi der på deres områder netop er fysiske systemer med masser af IT og data. FlexDanmark A/S, Energistyrelsen og en række andre virksomheder og offentlige myndigheder deltager med konkrete eksempler:

– Moderne biler er fyldt med indlejret software og sensorer, og offentlig transport bliver registreret af hensyn til betaling og ruteplanlægning. Tilsvarende bliver der i energisektoren brugt en masse IT til optimering og afbalancering mellem produktion og forbrug. Vores grundidé er, at vi kan bruge den bagvedliggende teknologi og alle de data til noget mere og skabe fremtidens intelligente samfund, forklarer Kim Guldstrand Larsen.

Målet er både at udvikle den IT-infrastruktur, der gør det muligt, og de løsninger, der kan drage nytte af det. De konkrete demonstrationers udformning kommer til at afhænge af de virksomheder, der har sagt ja til at deltage.

– I “cyberfysiske” systemer er der en masse små sensorer og bittesmå computere i et netværk, som bliver brugt til at overvåge og styre den fysiske virkelighed. Vi skal sætte de indlejrede systemer og store datamængder sammen på en ny og bedre måde, så brugerne også kan forstå det. Der bliver opbygget en testplatform, så en del af forsøgene kan gennemføres i stor skala som laboratorieforsøg, mens andre kommer ud som prototyper, forklarer Kim Guldstrand Larsen.

Region og kommune er med

Region Nordjylland og Aalborg Kommune bliver storleverandører af data til projektet. Regionsrådsformand Ulla Astman roser målet om at frembringe intelligente brugervenlige IT-løsninger og infrastrukturer for fremtidens smarte samfund. Hun forventer, at centrets analyser af transport vil være relevante for både erhvervsudviklingen og optimeringen af den kollektive trafik, og energianalyserne kan regionen bruge i miljøspørgsmål. Tilsvarende har borgmester Thomas Kastrup-Larsen betegnet centret som en stærk støtte til Aalborgs udviklingsplaner som bæredygtig “Smart City”.

Forskernes udbytte vil dog ikke kun handle om transport eller energi – men om alting og IT:

– Vores påstand er, at det er stort set de samme IT-løsninger, der skal til på tværs af sektorer, uanset om det handler om trafik, energi, sundhedsområdet eller noget helt fjerde. Der er brug for generiske opskrifter på, hvordan data opsamles, og hvordan mennesker kan interagere med dem. Vi mener, at der i øjeblikket mangler nogle helt basale IT-infrastrukturer, før vi kan få det “smart society” og de “smart cities”, som regioner og kommuner taler om, understreger professor Kim Guldstrand Larsen.

Kontakt

  • Kim Guldstrand Larsen, professor, Institut for Datalogi, Aalborg Universitet, tlf. 2217 1159.
  • Thomas Bjerre, presse- og mediechef, Innovationsfonden, tlf. 6190 5019
  • Carsten Nielsen, videnskabsjournalist, Aalborg Universitet, tlf. 2340 6554.

Budget: 74,9 mio. kr. 
Innovationsfondens investering: 32,5 mio. kr. 
Varighed: 6 år

Fakta

  • De deltagende danske partnere er: Balsgard Norgard ApS, Blip Systems, Danfoss, Energistyrelsen, FlexDanmark, Huge Lawn – Miracle Apps, INSERO Software, LB Insurance, Nyfors, SCADA International, Seluxit ApS, Rambøll, Rejsekort A/S, Aalborg Kommune og Region Nordjylland.
  • Flere internationale forskningsinstitutioner er også med i projektets grundlæggende IKT-forskning. Det gælder det tekniske tyske universitet TU Dresden, det nationale franske institut for informationsteknologi INRIA og det britiske University College London.
  • Cyber-fysiske systemer (CPS) refererer til den tætte kobling og koordinering mellem beregningsmæssige og fysiske ressourcer. CPS er store distribuerede systemer (ofte indlejrede systemer i et netværk), hvor et stort antal beregningsenheder fungerer i en fysisk omgivelse. CPS kan ikke fungere uden software til overvågning, analyse og styring af de enkelte delsystemer samt deres komplekse koordinering. Enorme datamængder bliver genereret af de enkelte delsystemer med henblik på integration og analyse. Som eksempler kan nævnes integrerede bilsystemer, interagerende medicinske apparater, energistyring i huse samt solceller i smart grid. CPS er således komplekse og data-intensive og fungerer i tæt sammenhæng med slutbrugerne i fremtidens smarte samfund.
  • Forskningscentret vil fremme opbygningen af en IT-infrastruktur for Data-Intensive Cyber-Fysiske Systemer og deres interaktion med slutbrugere. Anvendelighed af resultaterne vil blive demonstreret gennem et tæt tværfagligt samarbejde med forskere og virksomheder fra energi- og transport-domænet. Centret kombinerer fem internationalt førende forskningsgrupper og et unikt internationalt konsortium af virksomheder, forskere og offentlige myndigheder med henblik på at skabe grundlaget for IT-infrastrukturer i fremtidens smarte samfund.