Big Data konference - workshop

DiCyPS deltog den 28. januar 2016 på en Big Data-konference/workshop i Aalborg. På programmet var bl.a. professor Kim Guldstrand Larsen, AAU, Kristian Reinau, AAU, Kristian Torp, AAU, Harry Lahrmann, AAU, Thomas Mulvad, Region Nordjylland, Bijay Neupane, AAU, Arne Skou, AAU, Svend Tøfting, Region Nordjylland.

I alt 42 deltog på den spændende workshop og bidrog engageret med spørgsmål og input efter oplæggene.

Arrangør: Elektronik- og IT-Gruppen, IDA Nord
Medarrangør: Nordjyske Planlæggere, IDA Nord

idalogo

IDA Nord og de regionale faggrupper afholdt i samarbejde med DiCyPS, Transportens Innovationsnetværk og Region Nordjylland en konference om DiCyPS’ arbejde med Big Data.

På konferencen præsenterede DiCyPS projektet, hvorefter der var workshop hvor nye muligheder for at anvende Big Data blev drøftet.

Workshoppen var den første af en række arrangementer om Big Data i de kommende år.

Program

12.00:
Lettere frokost

12.30:
Velkomst

IDA Nord

Præsentation af DiCyPS og de store linjer i forbindelse med Big Data
v. Professor Kim Guldstrand Larsen, AAU

12:55:
Udvalgte usecases om Transport, Energi og sundhed.

Kristian Reinau, AAU: Smart Card data in a Peripheral Region: How Smart Card data can be used to illuminate the flow of Public Transport Passengers in Northern Jutland

Kristian Torp, AAU: Analyser af trafik-flow i enkelte lydkryds og på strækninger

Harry Lahrmann, AAU: Big Data som værktøj i trafikplanlægning og -information

Thomas Mulvad, Region Nordjylland: Sundhedsdata og den regionale Sundhedsatlas

Bijay Neupane, AAU: Flex-Offers: Integrating More Renewable Energy using Explicit Demand and Supply Flexibilities.

Arne Skou, AAU: Middleware for energy-aware buildings

14:05
Gruppearbejder – m. kaffe: Udvikling af Usecases og Business cases for Big Data i Transport, Energi og Sundhed

  • Beskrivelse
  • Hvem er målgruppen?
  • Hvilken problemløsning?
  • Hvilken businesscase?

15.00
Pause

15.15:
Præsentation af gruppernes projekter

15.45:
Opsamling og afrunding – Kim Guldstrand Larsen

Afslutning senest kl. 16.

Moderator: Svend Tøfting, Region Nordjylland