AAU-forskere skal gøre den grønne omstilling billigere

To forskningscentre fra AAU, der begger er kernepartnere i DiCyPS, deltager i et nyt landsdækkende forskningsprojekt, der kan spare samfundet for milliarder. Projektet skal sikre et fleksibelt og grønt energisystem i Danmark via optimal udnyttelse af det eksisterende elnet.

Den grønne omstilling af det danske samfund, som allerede er i fuld gang, medfører en markant øget elektrificering af samfundet. Blandt andet et stigende antal elbiler, datacentre og varmepumper vil i de kommende år stille store krav til elnettet. Så store krav, at der er vil blive behov for massive milliardinvesteringer.

Men de penge kan spares, hvis vi bliver i stand til at udnytte det eksisterende elnet langt mere effektivt end i dag.

Derfor er de fire danske tekniske universiteter DTU, Aalborg Universitet, SDU og Aarhus Universitet nu gået sammen med forsyningssektoren om udvikling af systemer, der ved hjælp af kunstig intelligens kan sikre, at der ikke bliver behov for at poste nær så mange penge i udbygningen af elnettet. Det sker i projektet Flexible Energy Denmark (FED), som netop har modtaget 30 mio. kr. fra Innovationsfonden.

Milliardbesparelse ved bedre distribution af vedvarende energi

Hvor mange tænker i at bygge flere og flere vindmølleparker og solcelleanlæg, retter projektpartnerne i stedet fokus mod bedre udnyttelse af den kapacitet, der allerede foreligger, så produktion og forbrug bliver bragt i bedre balance. Lykkes det, ligger besparelsespotentialet på landsplan er på den gode side af én milliard kroner – måske endda væsentligt mere.

– Vi kan spare bekostelige udbygninger af el-nettet og investeringer i produktionsapparatet. Jo mere effektivt vi udnytter den strøm, der allerede i dag produceres af vedvarende energi, jo mindre bliver udbygningsbehovet. Mere produktion baseret på sol og vind er godt, når vi sammenligner med fossile alternativer, og Flexible Energy Denmark sigter mod en bedre distribution af den vedvarende energi og dermed et mindre behov for investeringer i vedvarende energi, end det ellers ville være nødvendigt for at sikre en grøn fremtid, siger Lars Bonderup Bjørn, der er adm. direktør for EWII, som står i spidsen for projektet.

Store perspektiver for samfund, virksomheder og forbrugere

Fra Aalborg Universitet deltager de to forskningscentre CISS – Center for Embedded Software Systems og Daisy – Center for Data-Intensive Systems, begge fra Institut for Datalogi. Begge centre arbejder allerede i udstrakt grad med forskning i optimering af fremtidens energisystemer.

– Fremtidens energisystemer kommer til at bestå af et stort antal uafhængige komponenter, der skal spille optimalt sammen – lige fra vindmøller og solceller til forbrugernes elektronik i hjemmet. Det stiller store krav til, på den ene side, håndtering af store mængder forbrugsdata og dataanalyse til forudsigelse af fleksibelt forbrug, og på den anden side til modellering og optimering af de såkaldte cyber-fysiske systemer via AI og Machine Learning. Disse fagområder er netop noget af det, vi har spidskompetence i på AAU, siger professor Kim Guldstrand Larsen, der er direktør for CISS og næstformand for Flexible Energy Denmarks styregruppe.

Som led i projektet vil der blive oprettet en række Living Labs, hvor virksomheder og forskere i fællesskab kan udvikle og modne teknologier til optimeret udnyttelse af vedvarende energi.

– Projektet vil bringe Danmark i en førerposition med hensyn til fleksibel udnyttelse af vedvarende energi. Dette betyder både en markedsfordel for nye produkter, der benytter FED-løsninger, og en besparelse i milliardklassen for nødvendige investeringer i energisystemet. Samtidig vil private forbrugere kunne opnå besparelser via en øget andel af vedvarende energi i deres forbrug, og organisationer og virksomheder vil også på sigt kunne udnytte fremtidens fleksible energimarked langt mere effektivt og smidigt end i dag, siger Kim Guldstrand Larsen.

Fakta

Program: Grand Solutions
Innovationsfondens investering: 30 mio. kr.
Samlet budget: 44 mio. kr.
Projektets varighed: 4 år
Officiel titel: Flexible Energy Danmark